LINGERIE MARTIELINE

De informatie op deze website is alleen voor algemene informatiedoeleinden.De informatie wordt geleverd door

Lingerie Martieline en hoewel we ernaar streven de informatie up-to-date en correct te houden, geven we geen

verklaringen en garanties van welke aard ook,expliciet of impliciet, over de volledigheid,nauwkeurigheid,

betrouwbaarheid,geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten,

diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website voor welk doel dan ook.Het vertrouwen dat u op dergelijke

informatie stelt, is daarom strikt op eigen risico.In geen geval zijn wij aansprakelijk voor het verlies of schade,

inclusief maar niet beperkt tot indirecte of gevolgschades of schade,of enig verlies of schade als gevolg van verlies

van gegevens of winst als gevolg van of in verband met het gebruik van deze website. Er wordt alles aan gedaan 

om deze website soepel te laten draaien. Lingerie Martieline neemt echter geen verantwoordelijkheid voor en is niet

aansprakelijk voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website wegens technische problemen buiten onze controle.