Wij hebben er voorlopig voor gekozen de betalingen via overschrijving op het volgende nummer

BE30 2900 1066 9011 te laten gebeuren op naam van Lingerie Martieline.